Genel DuyurularİLANLARProje Duyuruları

TKDK ESNAF VE SANATKARLARIMIZIN DA FAYDALANABİLECEĞİ HİBE DESTEĞİ İÇİN ÖN İLANDA BULUNDU

Esnaf ve sanatkarlarımızın da hibe desteğiyle faydalanabileceği bir destek olan TKDK 302 Çiftik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Desteği’ne başvuru yapmayı düşünen esnaflarımız proje hedeflerini kısa anlattıkları destek formunu doldurabilirler. Esnaflarımıza gerekli yönlendirmeler için birliğimiz proje destek masasından uygun bilgilendirme birebir olarak verilecektir.

FAYDALANMAK İÇİN GENEL HUSUSLAR

 • IPARD desteklerinden faydalanabilmek için başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişi ise
  temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 65 yaşından büyük
  olmamalıdır. Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuru sahiplerinin
  devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir. Kamu
  tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.
 • Başvuru sahibi, çiftçi veya çiftlik hane halkının üyesi ise başvuru sırasında Tarım ve Orman
  Bakanlığı’nın yetkili birimi tarafından oluşturulan veri tabanları veya belge ile bu statülerini
  kanıtlamalıdırlar.
 • Gerçek kişi ise “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”ne göre kırsal alanda ikamet etme kriterini
  sağlamalıdır. Tüzel kişilikte olan başvuru sahipleri mikro ve küçük işletme ölçeğinde olmalıdır.
  (Zanaatkârlık ve Katma Değerli Ürünler sektöründe başvuru yapacak olan işletmeler yalnızca
  mikro ölçekli işletmelerdir.)
 • Yatırımların yeri aşağıda belirtilenler istisna olmak üzere kırsal alanda olmalıdır;
 • Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi
  konusunda yatırım yapan veya arıcılık ve arı ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi ve
  paketlenmesi konusunda çalışan, zanaatkârlık ve katma değerli ürünler veya su
  ürünleri yetiştiriciliği konularında faaliyet gösteren, tarımdan başka hiçbir ekonomik
  faaliyeti bulunmayan gerçek kişiler olarak çiftçiler veya bunların hane halkı üyeleri.
 • Su ürünleri yetiştiriciliği konusundaki kırsaldaki yatırımlarının bir uzantısı olarak kırsal
  alan dışında restoran açmak isteyenler ile zanaatkârlık ve katma değerli ürünler
  konusunda kırsaldaki yatırımlarının bir uzantısı olarak kırsal alan dışında satış noktaları
  kurmak isteyen kırsal alanlarda yaşayan gerçek kişiler.
 • Başvuru sahipleri, TKDK tarafından son ödemenin yapılmasından sonra 5 yıl süre ile yatırımın
  muhafaza edilmesini ve önemli bir değişikliğe maruz kalmamasını temin etmek zorundadırlar.
 • IPARD II Programı kapsamında, yararlanıcılarca gerçekleştirilen yatırımlar için geri ödemesiz
  destek (hibe) sağlanmaktadır. Destek, yatırımın sonunda verilmektedir. Uygun harcamalar
  vergiden muaftır.
 • Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresi
  yatırımın tamamlandığı (son ödemenin yapıldığı) tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır.

DESTEK İÇİN TALEP FORMU İÇİN – TIKLAYINIZ

ÇAĞRI HAKKINDA AYRINTILI BİLGİLENDİRMEYİ  AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK,DOSYAYI İNDİRİP İNCELEYEBİLİRSİNİZ

TKDK 302- Kırsal Programı 11. Ön Çagri Bilgileri

Daha Fazla Göster
Kapalı