Genel DuyurularİLANLAR

Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Desteği: SON BAŞVURU 22 TEMMUZ

TESK bir genelgeyle KOSGEB aracılığıyla kaybolmaya yüz tutmuş ve sanatsal meslekler için hibe desteğini ilgililere duyurdu. Aşağıda ön başvuru bağlantısını da içeren açıklamalı genelge metni yer almaktadır.

Kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri canlandırmak amacıyla KOSGEB tarafından “Yaşayan
Kültür Mirası İşletmeler Desteği” hazırlanmıştır. Destek ile usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yeni
zanaatkârlar yetiştirilmesine katkı sağlanacaktır.

Destek programından, Ticaret Bakanlığı tarafından internet sitesinde ilan edilen ve yazımız
ekinde bulunan Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek
Kolları listesinde yer alan alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından verilen tanıtma kartına sahip veya Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri’nde yer alan
işletme sahipleri de yararlanabilecektir.

Program ile işletme sahibinin mesleki birikimlerini aktarması için yetiştireceği personel için
150 bin liraya kadar destek sağlanacaktır. Ayrıca, makine ve teçhizat giderleri için 50 bin lira, Tanıtım
ve Pazarlama Desteği için ise 45 bin lira üst limit belirlenmiştir.

İşletmeler tarafından 22 Temmuz’a kadar KOSGEB web sitesinde yer alan
https://vatandas.ktb.gov.tr/login?returnUrl=%2F linkinden ön başvurular yapılabilecektir.

 

Başvuruya uygun meslek kollarının listesinin de yer aldığı genelge tam metni için aşağıda bulunan bağlantıyı tıklayınız.

https://www.tesk.org.tr/resimler/2022061.pdf

 

 

Daha Fazla Göster
Kapalı