ÇESOB Personel

ÇESOB personel

vildan özkan çesob

VİLDAN ÖZKAN
GENEL SEKRETER

günnur demir çesob

GÜNNÜR DEMİR
SİCİL MÜDÜRÜ

arzu vurucu çesob

ARZU VURUCU
SİCİL MEMURU

zeynep baki çesob

ZEYNEP BAKİ
BİRLİK PERSONELİ

onur baştürk

ONUR BAŞTÜRK
BİRLİK PERSONELİ
(ŞOFÖR)

Kapalı